Program Birokrat za vodenje računovodstva

 

Program za vodenje računovodstva Birokrat MAXI storitvena dejavnost sedaj 50% CENEJE

 

 

 

Vsebina:

 • postavitev šifrantov (poslovni partnerji, artikli, storitve)
 • izdelava računa, ponudbe, dobavnice…
 • izdelava in obračun potnih nalogov
 • vnos prejetih računov
 • vnos plačil (zapiranje odprtih postavk)
 • priprava vsebin za elektronska plačila preko bančnih programov
 • Q & A (vprašanja in odgovori

 

 

 

Vsebina:

 • Splošna pravila. 
 • Verodostojna knjigovodska listina (SRS 21).    
 • Definicija verodostojne knjigovodske listine.    
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva.    
 • Kaj je konto, kontni okvir, kontni načrt?    
 • Pravila oziroma osnove kontiranja.    
 • Primeri kontiranja.    
 • Kako kontiram prejet račun?    
 • Kako knjižimo plačilo dobavitelju?    
 • Kako kontiramo prejet dobropis?    
 • Kako kontiramo prejeto  posojilo od banke?    
 • Kako kontiramo vračila prejetega posojila od banke?    
 • Kako kontiramo prejet obračun za  obresti od banke?    
 • Kako kontiramo plačilno listo, ki vsebuje tudi  povračilo za prevoz, prehrano in potne stroške?
 • Strošek amortizacije.    
 • Izdani računi.
 • Vaje + e predavanje osnove računovodstva   

 

 

Vsebina:

 • Prejeti in izdani računi (doma in  tujina) v povezavi z izdelovanjem ustreznih šifrantov.
 • Dobropisi.
 • Avansni računi.
 • Obračun DDV in vodenje davčnih evidenc (knjige izdanih računov in prejetih računov).
 • Prikaz pravilnih vnosov v program Birokrat.

 

 

 

Vsebina:

 • Obračun plač po kolektivni pogodbi in obračun prispevkov za zasebnika ter izpisi ustreznih davčnih obrazcev.
 • Drugi osebni prejemki; regres za letni dopust.
 • povračila stroškov v zvezi z delom; prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela...
 • Obračun honorarjev in izpis ustreznih davčnih obrazcev.
 • Podjemna pogodba.
 • Avtorski honorar.
 • Najemnine fizični osebi.
 • Prikaz osnovnih nastavitev za elektronsko plačevanje (plačilo dobaviteljem, plačilo zaposlenim, plačilo dajatev DURS … itd).

 

*potrebno predznanje oz. poznavanje računovodstva  (1.sklop izobraževanja)

 

Vsebina:

 • Osnove nastavitev avtomatskega knjiženja v programu Birokrat.
 • Otvoritve (vnos otvoritev po sistemu dvostavnega knjigovodstva).
 • Kontni plan.
 • Dvostavno knjiženje (avtomatska in ročna temeljnica) poslovnih dogodkov (TRR, plače, honorarji, prejeti in izdani računi,  …itd.)
 • Osnovne nastavitve za izdelavo  predlog bilance stanja in izkaza uspeha v skladu s SRS in »AJPES« zahtevami.

 

 

Vsebina:

 • obračun plač za zaposlene in zasebnike
 • obračun honorarjev za izvajalce
 • obračun ddv
 • register osnovnih sredstev z amortizacijo
 • glavna knjiga z nastavitvami avtomatskega knjiženja
 • izdelava poslovnih izkazov - bilance za AJPES in DURS
 • Q & A (vprašanja in odgovori)

trajanje :

 • 10 - 12.15  ure obračun plače , obračun ddv s programom birokrat
 • 12.30 do 15 ure delo v glavni knjigi s programom birokrat   
 • Udeleženci  prinesejo svoje notebooke, delajo v svojih birokratih 

 

 

Vsebina:

 • Šifranti:
  • Prodajni artikli / Nabavni artikli
  • Sestava
  • Najpogostejše napake pri izdelavi šifrantov
 • Vnos:
  • Prevzema
  • Zaključnice
  • Odpisa
  • Prodaje
 • Obračun zalog:
  • Usklajevanje in odpravljanje napak pri obračunu zalog
  • Povzetek evidenc
 • Priprava na fizično inventuro:
  • vnos fizične inventure,
  • obračun zalog,
  • Iskanje napak in razlaga, zakaj prihaja do njih
  • Popravki zaloge zaradi napačnih vnosov,
  • Usklajevanje zaloge s fizično inventuro.
 • Prikaz dela s programom Birokrat
 • Glavna knjiga in pravilno kontiranje zalog
 • Vprašanja / odgovori

 

 

 

Vsebina:

 • ZDDV - novosti na področju DDV-ja        
 • Sprejeta sprememba ZDOH-2 v okt 2019  - novosti na področju dohodnine 
 • Vpliv ZDOH na plače - novosti na področju plač 
 • Vpliv na dohodke iz dejavnosti - novosti pri s.p.               
 • Vpliv na dohodek iz kapitala       
 • Spremembe mednarodnih davčnih pravil v Zdoh-2        
 • Donacija- spremembe pri društvih         
 • Sprejeta sprememba ZDDPO-2 v okt 2019 - spremembe pri zakonu o plačevanju davka na dobiček 

 

 

Vsebina:

 • Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto 2019

 • Najpogostejše knjižbe ob zaključevanju leta

 • Kratkoročne časovne razmejitve – jih lahko uporabimo in če kdaj? - računovodski in davčni vidik

 • Oblikovanje rezervacije – jih lahko uporabimo in če kdaj -  računovodski in davčni vidik

 • Inventura - vprašanja in dileme glede inventure in inventurne dokumentacije – davčni in računovodski vidik

 • Odpisi terjatev in zalog  - Dokumentacija z vidika računovodskega in davčnega vidika

 • Boniteta podjetja - vpliv računovodskih izkazov na izračun bonitete podjetja

 • Davčne olajšave

 • Pojasnila k izkazom - kaj je treba pojasniti, ko oddajamo letna poročila

 • Novosti pri oddaji letnih poročil

 • Predstavitev aktualnih novosti, veljavnih v letu 2020

 

Termin

1. Praktični UVODNI delo z računalniki v programu Birokrat - petek 20.9.2019 ob 10h

2. Osnove računovodstva  - 5 ur + e-predavanje - petek 27.9.2019 ob 10h

3. Kako obračunati davek na dodano vrednost s programom Birokrat - 4 ure - petek 4.10.2019 ob 10h

4. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - 4 ure - petek 11.10.2019 ob 10h

5. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - 5 ur - petek 18.10.2019 ob 10h

6. Praktični NADALJEVALNI delo z računalniki v programu Birokrat - petek 15.11.2019 ob 10h

7. Praktični ZALOGE delo z računalniki v programu Birokrat - petek 22.11.2019 ob 10h

8. Aktualni seminar - Novosti za uporabnike programa Birokrat - petek 29.11.2019 ob 10h

9. Priprave na zaključni račun - petek 13.12.2019 ob 10h

 

 

Cena

Cena enega izobraževanja:

130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: xxxx

 

1. Praktični UVODNI delo z računalniki v programu Birokrat: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 2009

2. Osnove računovodstva  - 5 ur + e-predavanje: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 2709

3. Kako obračunati davek na dodano vrednost s programom Birokrat: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 0110

4. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - 4 ure: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 1110

5. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - 5 ur: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 1810

6. Praktični NADALJEVALNI delo z računalniki v programu Birokrat: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 1511

7. Praktični ZALOGE delo z računalniki v programu Birokrat: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 2211

8. Aktualni seminar - Novosti za uporabnike programa Birokrat: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 2911

9. Priprave na zaključni račun: 130 eur + ddv = 158,76 eur, SKLIC: 1312

 

Prijava oz. naročilo

 

Pred nakupom nas prosim pokličite na 01 5 300 200 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si, da preverimo razpoložljivost mest posameznih izobraževanj.

 

Paketna izbira:

 

6 izobraževanj ali več - Po dogovoru (pokličite ali pošljite email)

5 izobraževanj  - 80€ / na izobraževanje + darilo (Redna cena 650 eur + ddv, upoštevan 38% popust): 400 eur + ddv = 488,00 eur , SKLIC: 5555

4 izobraževanja - 90€ / na izobraževanje (Redna cena 520 eur + ddv, upoštevan 38% popust): 360 eur + ddv = 439,20 eur , SKLIC: 4444

3 izobraževanja - 100€ / na izobraževanje (Redna cena 390 eur + ddv, upoštevan 23% popust): 300 eur + ddv = 366,00 eur , SKLIC: 3333

2 izobraževanji  - 120€ / na izobraževanje (Redna cena 260 eur + ddv, upoštevan 7% popust): 240 eur + ddv = 292,80 eur , SKLIC: 2222

1 izobraževanje - 130€ / na izobraževanje

 

Za prijavo več oseb iz istega podjetja, prejmete še 10% dodatnega popusta. 

 

 

Prijava oz. naročilo

 

Pred nakupom nas prosim pokličite na 01 5 300 200 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si, da preverimo razpoložljivost mest posameznih izobraževanj.

 

1. PONUDBA - Izberite 5 izobraževanj po izbiri in prihranite 38% ter prejmite darilo v vrednosti 50€

AKCIJSKA CENA (Redna cena 650 eur + ddv, upoštevan 38% popust): 400 eur + ddv = 488,00 eur , SKLIC: 5555

 

2. PONUDBA - Izberite celotno šolanje Osnove računovodstva z glavno knjigo in prihranite 30% ter prejmite darilo v vrednosti 20€

AKCIJSKA CENA (Redna cena 520 eur + ddv, upoštevan 30% popust): 360 eur + ddv = 439,20 eur , SKLIC: 4444

 

3. PONUDBA - Izberite celotno šolanje Delo s programom Birokrat na računalnikih in prihranite 23%

AKCIJSKA CENA (Redna cena 390 eur + ddv, upoštevan 23% popust): 300 eur + ddv = 439,20 eur , SKLIC: 3333

 

 

Nakup potrdite s plačilom na TRR: 

SI56 6100 0000 6472 090 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)

SKLIC:  vaša davčna številka -  xxxx (5555 - Ponudba 1, 4444 - Ponudba 2, 3333 - Ponudba 3)

BIROKRAT IT, računalniško svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

 

 

Lokacija

 

Seminar bo potekal v prostorih podjetja Metaja d.o.o., Trgovsko poslovni center Dravlje, Ulica Bratov Babnik 10 , Ljubljana, (I.nadstropje, nad papirnico) 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih