Spletna seminarja računovodski zaključek leta in davčni zaključek leta sta seminarja poglobljena v omenjene teme,

priprave na zaključni račun pa je seminar s strnjenim povzetkom aktualnosti o zaključku leta 2021.

 

Komu so namenjeni?

 

Spletni seminarji so namenjeni vsem, ki delajo v računovodstvu oz., ki jih ta tematika zanima. 

 

O predavateljici

 

BISERKA ŠUBELJ je  univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško - andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

 

 

 

Na webinarju bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa 2021.

Opozorila vas bo na novosti, ki pričnejo veljati s 1.1.2022 na področju davčnega obračuna DDPO in davke iz dejavnosti.

Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila na pogosta vprašanja o ob zaključevanju leta.

 

 

Vsebina

Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto

 • Najpogostejše knjižbe ob zaključevanju leta
 • SPONZORSTVO, DONACIJA, REKLAMA, REPREZENTANCA, DARILA
 • Kratkoročne časovne razmejitve – jih lahko uporabimo in če – kdaj; računovodski in davčni vidik
 • Oblikovanje rezervacije – jih lahko uporabimo in če – kdaj;  računovodski in davčni vidik
 • Inventura – vprašanja in dileme glede inventure in inventurne dokumentacije; računovodski in davčni vidik
 • Odpisi terjatev in zalog  – dokumentacija z računovodskega in davčnega vidika
 • Boniteta podjetja – vpliv računovodskih izkazov na izračun bonitete podjetja
 • Davčne olajšave 2021
 • Pojasnila k izkazom – kaj je treba pojasniti, ko oddajamo letna poročila
 • Predstavitev novosti DDPO in DDej. v letu 2022

 

 

Cena

 

Cena enega spletnega seminarja: Priprave na zaključni račun

80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 1111

 

 

 

Obetajo se nam spremembe na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo bistvene spremembe po predlogu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki še ni sprejet in že sprejetem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S, Uradni list št. 172/2021, z dne, 29.oktober 2021).

 

Opomba:

Zakon o dohodnini (sprememba ZDoh-2) še ni sprejet, na dan pisanja tega obvestila (2.11.2021) in je šele v obliki predloga. Predvideva pa se, da bo pričel veljati s 1.1.2022.

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), pa je že objavljen v Uradnem listu št. 172/2021 z dne, 29.oktober 2021 in spremembe pričnejo veljati s 1.1.2022.

Ko bo tudi predlagan ZDOH-2 sprejet in objavljen v Uradnem listu RS bomo to tematiko podrobno predstavili na seminarju, ki bo organiziran na daljavo. 

KAJ SE SPREMENI PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB po predlogu sprememb ZDoh-2)

 

Napovedujejo se spremembe obdavčitve fizičnih oseba (predlog ZDoh-2) na področju:

 1. Plač – spremenila se bo olajšava (111.čl. ZDOh-2), dohodninska lestvica (122. Člen ZDoh-2)), boniteta za el. Avtomobil (43.čl. ZDoh-2)
 2. Najemnin fizičnim osebam – spremenila se bo stopnja obdavčitve in odstotek normiranih stroške ter dodaja možnost, da se lahko oseba odloči, da se ji prejemki iz najemnine upoštevajo v informativnem izračunu in obdavčijo po dohodninski lestvici (77. Člen in 135.č ZDOh-2)
 3. Dobiček iz kapitala – primer v primeru prodaje nepremičnine ali deleža v podjetju se spremeni stopnja obdavčitve dobička iz kapitala (132 .člen ZDOH-2) in spremeni se število let imetništva, ko je tak dohodek oproščena plačila dohodnine (do sedaj je veljajo, da se po dopolnjenih 20ih letih  in  spremeni ste stopnja obdavčitve in število let, ko dobiček iz kapitala ni več obdavčen (96. Člen ZDOH-2
 4. Lastni deleži - dividende – črta se obstoječa določba , po kateri so se lastni deleži od 1.1.2020 obdavčili kot dividend – (90. Člen ZDOH-2)
 5. Poslovna uspešnost i– spremeni pojem poslovne uspešnosti in višina, ki se upošteva za neobdavčen del (12 tč. 44.čl. ZDOH)
 6. Poslovanje:
  1. – nove olajšave – dodajajo se nove olajšave za zaposlovanje in spreminjajo obstoječe olajšave za zaposlovanje (61a. člen), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (64. Člen ZDOH-2), dodaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (65a čl. ZDOH-2), spremeni se višina % za olajšave za donacije (66. Čl. ZDOH-2);
  2. reprezentanca - spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance
 7. Olajšava za študentsko delo – 113. Člen ZDOH-2
 8. Olajšave se enkrat letno usklajujejo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin (118. Čl. ZDOH-2)

 

KAJ SE SPREMENI PRI OBDAVČITVI PRAVNIH OSEB po sprejetem ZDDPO-2S?

V nadaljevanju povzemam spremembe na področju:

 1. Olajšave - spremeni se višina olajšave za donacije (  čl.en ZDDPO-2) ), olajšava za zaposlovanje (55b člen ZDDPO-2), dodaja se nova olajšava za  vlaganja v digitalni in zeleni prehod (55.c člen ZDDPO-2), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (57. Čl. ZDDPO-2)
 2. Reprezentance – spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance (31. Člen ZDDPO-2)

Seminar na daljavo na to temo bomo organizirali, ko bodo predlogi sprejeti in objavljeni v Uradnem listu RS, predvidoma pričakujemo da bo to konec novembra oz. v decembru 2021.

 

Cena

 

Cena enega spletnega seminarja: Predstavitev novosti v letu 2022

80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 2222

 

 

 

Vsebina:

 • Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto 
 • Kritje izgube, prikaz izgube
 • Kontrola glavne knjige s podatki iz poslovanja in popisnimi listi 
 • Najbolj pogoste napake avtomatskega knjiženja v glavni knjigi 
 • Načini iskanja napak v glavni knjigi 
 • Prikaz osnovnega izpolnjevanja AJPES obrazcev za zaključni račun na podlagi bruto bilance in hitre kontrole pravilnosti 
 • Zaključni koraki v Birokratu v glavni knjigi in prenos otvoritev 
 • Kaj, kje in kako je potrebno preveriti, ko se otvoritve prenesejo? 
 • Kakšna je razlika med otvoritev poslovanja in otvoritev glavne knjige? 

 

Ker je  leto z minimalnimi stiki smo seminarje pripravili v posneti e-obliki, kar vam omogoča ogled kadarkoli oz. večkrat.

Ker je leto  specifično tudi iz računovodsko-davčnega vidika lahko vaše individualne situacije v primeru, da imate vprašanja rešujemo na individualni delavnici po ogledu seminarjev. (individualne delavnice so plačljiva storitev)

 

Cena

 

Cena enega spletnega seminarja: Računovodski zaključek leta

80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 3333

 

 

Vsebina:

 • Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto – Davčni pregled glavne knjige

 • Ugotovljeni popravki napak – davčno priznani – DA/NE

 • Davčna vrednost / knjigovodska vrednost

 • Odpisi terjatev/zalog – davčno priznani – DA/NE

 • Kritje izgube, prikaz izgube

 • Reprezentanca/darila/reklama

 • Nepridobitna dejavnost/pridobitna dejavnost

 • Obresti od posojil med povezanimi osebami – davčno priznane DA/NE

 • Olajšave

 • Izpolnjevanje Davčnega obračuna  – d.o.o., s.p., društva

 • Aktualne novosti

 

Ker je  leto z minimalnimi stiki smo seminarje pripravili v posneti e-obliki, kar vam omogoča ogled kadarkoli oz. večkrat.

Ker je leto specifično tudi iz računovodsko-davčnega vidika lahko vaše individualne situacije v primeru, da imate vprašanja rešujemo na individualni delavnici po ogledu seminarjev. (individualne delavnice so plačljiva storitev)

 

Cena

 

Cena enega spletnega seminarja: Davčni zaključek leta

80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 4444

 

 

Vsebina:

 • Spoznali se boste z osnovnimi pojmi zlasti pridobili odg. na sledeča vprašanja:
   
  • Kaj obdavčuje davek na dodano vrednost (kratica DDV)?
  • Kako DDV vpliva na dokumente poslovanja kot so:
   • prejeti  in izdani računi (doma in tujina).
   • dobropisi.
   • računi za predplačila oziroma avansni računi.
  • Kdaj si lahko odbijamo DDV – kaj pomeni vstopni davek?
  • Kaj je obdavčeno po nižji stopnji 9,5% in 5%?
  • Kaj je oproščeno po ZDDV-ju?
  • Kdo uporablja obdavčitev po 76a členu?
  • Kdo je lahko izvzet iz DDV sistema?
 • Prikaz Obračuna DDV s poslovno računovodskim programom za enostavno in majhno poslovanje podjetja.

 

Cena

 

Cena enega spletnega seminarja: Kako obračunati DDV s programom Birokrat

100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 5555

 

Prijava oz. naročilo

 

1.PONUDBA - Izberite en spletni seminar:

 

 • Cena enega spletnega seminarja: Priprave na zaključni račun

  80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 1111

 • Cena enega spletnega seminarja: Predstavitev NOVOSTI v letu 2022

  80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 2222

 • Cena enega spletnega seminarja: Računovodski zaključek leta

  80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 3333

 • Cena enega spletnega seminarja: Davčni zaključek leta

  80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 4444

 • Cena enega spletnega seminarja: Kako obračunati DDV s programom Birokrat

  100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 5555

 

2.PONUDBA - Akcijska Ponudba: Cena dveh izobraževanj 30% ceneje

V primeru nakupa dveh spletnih seminarjev vam nudimo dodatni 30% popust.

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

3. PONUDBA - Akcijska Ponudba vseh štirih seminarjev: Cena štirih izobraževanj 40% ceneje do 30.4.2022

V primeru nakupa štirih spletnih seminarjev vam nudimo dodatni 40% popust. Popust velja do 28.2.2022.

Cena: 192 eur + ddv = 234,24 eur, SKLIC: 6666

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

Nakup potrdite s plačilom na TRR: 

 

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

SKLIC:  vaša davčna številka -  xxxx (1111 - Ponudba 1, 4444 - Ponudba 2)

BIROKRAT IT, računalniško svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

 

Za več informacij nas lahko pred nakupom tudi pokličite na 031 668 723 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si.

 

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih