Tako kot vsako leto, smo tudi letos pripravili šolo računovodstva, kjer boste dobili ogromno informacij, ki vam bodo prav prišle pri vodenju računovodstva. Tokrat bomo zaradi razmer šolo izvedli na daljavo preko povezave ZOOM. Možna je tudi prijava na samo en ali dva sklopa izobraževanja.

 

 

Komu je namenjena?

 

Šola računovodstva 2021 je namenjena  vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali z delom v pisarni podjetja ali pa razmišljate, da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.). Šola računovodstva bo pokrila področje osnov poslovanje podjetja in osnovnih informacij glede obveznih poročil državi in vodenja poslovnih knjig.  

 

O predavateljici

 

BISERKA ŠUBELJ je  univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško - andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

 

Usposabljanje vključuje naslednje teme:

 

 

 

Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter iskanja tistih informacij – tudi o potencialnih poslovnih partnerjih,

ki vam bodo pomagale pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Zakaj morate kot direktor / podjetnik to vedeti, saj imate računovodjo?

Računovodja ni prisoten pri vseh poslovnih odločitvah, npr. pri kalkulacijah cen, pri odločitvah o sklenitvi posla (pregled bonitete kupca), …,

znanje branja bilanc potrebujete zaradi odločitev, ki jih morate hitro, dnevno sprejeti, poslovna praksa pa kaže, da je hitrega odločanja vedno več.

Pomembno je, da kot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev,

hkrati pa razumete tudi postavke na bilanci ob zaključku poslovnega leta.

 

Vsebina:

•             Odgovornosti direktorja / podjetnika

•             Osnovni podatki iz bilanc

•             Pomembne informacije v računovodskih poročilih

•             Dobiček, denarna sredstva in davčna osnova

•             Vpliv poslovanja na obdavčitev

•             Poslovne knjige : dejansko stanje

•             Kje najdemo podatke o naših poslovnih partnerjih?

 

Termin

 

 1. Branje bilanc za direktorja/podjetnika - torek, 23.3.2021 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

 

 

Spoznali se boste z osnovnimi dvostavnega knjigovodstva zlasti glede:

 

 • Pravil  vpisov v poslovne knjige 
 • Spoznali  kaj je konto in kakšna je razlika med kontni okvirjem in  kontnim načrtom? 
 • Seznanili se boste z osnovami dvostavnega kontiranja za sledeče poslovne dogodke:
   
  • PRODAJE – kako se kontira izdan račun za storitve/ blago/ dobropis
  • NABAVE - Kako se kontira prejet račun za storitve/osnova sredstva/zalogo? 

PLAČILO - Kako se kontira plačilo dobavitelju/ prejem plačila od kupca/ prejem posojila od banke/vračilo posojila banki/ izplačilo plač zaposlenimi/dvig gotovine iz blagajne/polog dnevnega iztržka na bančni račun/ plačilo DDV-ja državi? 

 

Vsebina:

 • Splošna pravila. 
 • Verodostojna knjigovodska listina (SRS 21).    
 • Definicija verodostojne knjigovodske listine.    
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva.    
 • Kaj je konto, kontni okvir, kontni načrt?    
 • Pravila oziroma osnove kontiranja.    
 • Primeri kontiranja.    
 • Kako kontiram prejet račun?    
 • Kako knjižimo plačilo dobavitelju?    
 • Kako kontiramo prejet dobropis?    
 • Kako kontiramo prejeto posojilo od banke?    
 • Kako kontiramo vračila prejetega posojila od banke?    
 • Kako kontiramo prejet obračun za  obresti od banke?    
 • Kako kontiramo plačilno listo, ki vsebuje tudi  povračilo za prevoz, prehrano in potne stroške?
 • Strošek amortizacije.    
 • Izdani računi.
 • Vaje + e predavanje osnove računovodstva   

 

Termin

 

 2. Osnove računovodstva - četrtek, 22.4.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

 

Vsebina:

 • Obračun plač po kolektivni pogodbi in obračun prispevkov za zasebnika ter izpisi ustreznih davčnih obrazcev.
 • Drugi osebni prejemki; regres za letni dopust.
 • povračila stroškov v zvezi z delom; prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela...
 • Obračun honorarjev in izpis ustreznih davčnih obrazcev.
 • Podjemna pogodba.
 • Avtorski honorar.
 • Najemnine fizični osebi.
 • Prikaz osnovnih nastavitev za elektronsko plačevanje (plačilo dobaviteljem, plačilo zaposlenim, plačilo dajatev DURS … itd).

 

Termin

 

3. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - četrtek, 6.5.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

Vsebina:

 • Spoznali se boste z osnovnimi pojmi zlasti pridobili odg. na sledeča vprašanja:
   
  • Kaj obdavčuje davek na dodano vrednost (kratica DDV)?
  • Kako DDV vpliva na dokumente poslovanja kot so:
   • prejeti  in izdani računi (doma in tujina).
   • dobropisi.
   • računi za predplačila oziroma avansni računi.
  • Kdaj si lahko odbijamo DDV – kaj pomeni vstopni davek?
  • Kaj je obdavčeno po nižji stopnji 9,5% in 5%?
  • Kaj je oproščeno po ZDDV-ju?
  • Kdo uporablja obdavčitev po 76a členu?
  • Kdo je lahko izvzet iz DDV sistema?
 • Prikaz Obračuna DDV s poslovno računovodskim programom za enostavno in majhno poslovanje podjetja.

 

Termin

 

 4. Kako obračunati DDV s programom Birokrat - četrtek, 13.5.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

Potrebno predznanje oz. poznavanje osnove računovodstva  (2.sklop izobraževanja).

 

Vsebina:

 • Osnove nastavitev avtomatskega knjiženja v programu Birokrat.
 • Otvoritve (vnos otvoritev po sistemu dvostavnega knjigovodstva).
 • Kontni plan.
 • Dvostavno knjiženje (avtomatska in ročna temeljnica) poslovnih dogodkov (TRR, plače, honorarji, prejeti in izdani računi,  …itd.)
 • Osnovne nastavitve za izdelavo  predlog bilance stanja in izkaza uspeha v skladu s SRS in »AJPES« zahtevami.

 

Termin

 

5. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - četrtek, 20.5.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

V predavanju glavna knjiga s programom Birokrat so nastavitve v trajanju 1.5  ure namenjene predstavitvi koncepta in prikaza uporabe nastavitve avtomatskih knjižb. V samostojnem seminarju nastavitev avtomatskih knjižb s programom Birokrat pa je 4 ure namenjeno samo temu področju, kjer se podrobneje spoznamo s posameznimi meniji in njihovimi specifikami pri nastavitvi avtomatskih knjižb ....

 

Pravilno prednastavljene avtomatske knjižbe so zelo pomemben korak na poti do samostojnega vodenja računovodstva s programom birokrat. Zato smo vam v sodelovanju z Biserko Šubelj pripravili seminar na katerem se boste seznanili s nastavitvami na nazoren praktičen način:

Prikaz osnovnih nastavitev avtomatskih knjižb v programu Birokrat.

 

Vsebina:

Nastavitve  ANK:

 • Kupci:  bruto, neto, DDV; zapiranja
 • Dobavitelji: bruto, neto, DDV; zapiranja
 • TRR: bančni izpisek; dogodki
 • Skladišče
 • Blagajna
 • Plače
 • Honorarji
 • OS

Najpogostejše napake pri nastavitvah ANK

Specifika programa:

 • Kdaj uporabiti kontra knjižbo?
 • Kdaj uporabiti obojestransko knjižbo ?

 

Termin

 

6. Nastavitve avtomatskih knjižb v programu birokrat - sreda, 2.6.2021 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

 

Zaloge s poudarkom na predstavitvi predpisov na področju vodenja zalog

OBVEZNI dokumenti, ki spremljajo blago

 

Vsebina:

 • Prikaz v programu Birokrat:
 • Šifranti:
  • Prodajni artikli / Nabavni artikli
  • Sestava
  • Najpogostejše napake pri izdelavi šifrantov
  • Vnos dokumentov:
  • Prevzema
  • Zaključnice
  • Odpisa
  • Prodaje
 • Obračun zalog:
  • Usklajevanje in odpravljanje napak pri obračunu zalog
  • Povzetek evidenc
  • priprava na fizično inventuro,
  •  vnos fizične inventure,
  •  obračun zalog,
  •  iskanje napak in razlaga, zakaj prihaja do njih
  •  popravki zaloge zaradi napačnih vnosov,
  •  usklajevanje zaloge s fizično inventuro.
 • Glavna KNJIGA: 
  • Knjiženje zalog v GK
  • Kontrola kontov zalog

 

Termin

 

7. Vodenje ZALOG s programom BIROKRAT - sreda, 9.6.2021 od 10:00 do 13:00 ure

 

Prijava oz. naročilo

 

1.PONUDBA - Izberite en spletni seminar:

 

 • 1. Branje bilanc za direktorja/podjetnika - torek, 23.3.2021 od 10:00 do 13:00 ure:
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 1111

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 1122

 • 2. Osnove računovodstva - četrtek, 22.4.2021 od 10:00 do 14:00 ure:
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 2222

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 2233

 • 3. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - četrtek, 6.5.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 3333

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 3344

 • 4. Kako obračunati DDV s programom Birokrat - četrtek, 13.5.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 4444

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 4455

 • 5. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - četrtek, 20.5.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 5555

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 5566

 • 6. Nastavitve avtomatskih knjižb v programu birokrat - sreda, 2.6.2021 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 6666

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 6677

 • 7. Vodenje ZALOG s programom BIROKRAT - sreda, 9.6.2021 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 7777

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 7788

 

 

 

 

 

 

 

Nakup potrdite s plačilom na TRR: 

 

Addiko Bank: IBAN SI56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

SKLIC:  vaša davčna številka -  xxxx (sklic najdete ob ponudbi)

BIROKRAT IT, računalniško svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

 

Za več informacij nas lahko pred nakupom tudi pokličite na 01 5 300 200 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si.

 

Izvedba seminarjev

 

Zaradi trenutnih razmer bo izobraževanje izvedeno na daljavo preko ZOOM konference. 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih