t.  01 / 5 300 200  e. info@birokrat.si

OBVESTILO Birokrat Plače – Usklajevanje z novim zakonom NAVODILA in Vprašanja z odgovori

 Pozdravljeni,

 

obveščamo vas, da je na internetu nova verzija programa Birokrat 8.041.000, kjer smo pripravili spremembe strukture REK obrazcev za izplačila dohodkov v času epidemije COVID 19. Preberite tudi nov INFORMATOR PLAČE - COVID 19, kjer najete navodila za pravilno izdelavo plač po novem zakonu.

PROSIMO, da pozorno preberete navodila, saj ob nepravilni uporabi za napake NE ODGOVARJAMO. Program izdela plače pravilno v kolikor boste pravilno vnesli zahtevane podatke.

 

Hvala za razumevanje!

 

Informator PLAČE - Covid 19 - 2020         PRENESI

 

 

Obvestila pred novo verzijo

 

verjamem, da se vam zadnje čase poraja veliko vprašanj kako boste uredili plače za mesec MAREC v programu Birokrat.

Za vas na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) pripravljamo spremembe in novosti v programu.

Verzija programa še ni na voljo, toda vi lahko kljub temu naredite plače za mesec MAREC na naslednji način:

Dodate nove vrste del:

 • Staro: Redno delo se bo vezalo z REK – 1001
 • Novo: Delo v času epidemije (se bo vezalo z REK – 1002) - novo vrsto dela odprite v meniju Plače - Vrste del (če boste koristili ugodnosti)
 • Novo: Krizni dodatek (se bo vezalo z REK 1190) - novo vrsto dodatka odprite v meniju Plače - Vrste odbitkov in dodatkov
 • Novo: Čakanje na delo doma (se bo vezalo z REK 1004) - novo vrsto dela odprite v meniju Plače - Vrste del
 • Novo: Varstvo otrok (se bo vezalo z REK 1004 ) - novo vrsto dela odprite v meniju Plače - Vrste del; pri tej vrsti dela morate označiti Nadomestilo za zadržanost z dela, ker se po 137. čl. ZDR-1, ta vrsta dela poroča v analitiki v polje M02.

Ko bo pripravljena nova verzija programa Birokrat, boste nove vrste del povezali s šifro REK obrazca (priložen bo tudi INFORMATOR za plače).

Sporočamo vam tudi da bo možno REK obrazce na edavke oddajati šele po 23.4.2020 saj je trenutno to onemogočeno. Svetujemo vam, da spremljate obvestila na spletni strani FURS: 

 

FURS - obvestila ->

 

Plačilne naloge za prispevke in davke za obračun plač po novi zakonodaji, ki velja za obračun plač v času epidemije (ZIUZEOP) program trenutno naredi nepravilno in jih morate popraviti ročno ali pa počakati na verzijo programa Birokrat, ki bo rešila to težavo. Trudimo se da bodo popravki na voljo čimprej. Ker pa je ogromno nejasnosti, je nemogoče veliko število sprememb implementirati tako hitro, zato vas prosimo za razumevanje in malo potrpljenja. O novostih vas bomo obveščali sproti.

 

NOVO

17.4.2020

 

Novo obvestilo FURSa glede oddaje REK obrazcev za plače meseca marcu 2020 na podlagi interventne zakonodaje (preberite spodaj). Spročamo vam da bomo v programu Birokrat uredili obe opcije oddaje (oddajo z oznako O in z oznako R). Če boste obrazce oddali z oznako R se bodo šteli za pravočasno oddane , prav tako pa ne boste plačali zamudnih obresti za "prepozno" plačane davke.

 

REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R«  ..

 

Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

 

Zgornje priporočilo velja v primerih, ko obveznosti, ki izhajajo iz omenjenih obrazcev, niso plačane v zakonskem roku. Če so obveznosti plačane pravočasno, se lahko uporabi oznaka O.

 

Pojasnilo: 
Zaradi izvedbe prilagoditev na sistemu eDavki, ki so potrebne za uvedbo novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi interventne zakonodaje, je bila od 3. 4. 2020 onemogočena oddaja REK-1 in PNiPD obrazcev. 14.4.2020 pa je bila ponovno omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNiPD za vsa izplačila in obdobja, razen za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona.

 

Obrazci za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona bodo na voljo za oddajo:

 • 23. 4. 2020 - REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije
 • 30.4 2020 - REK-1: poročanje o izplačanem kriznem dodatku - šifra 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo z dopolnitvijo
 • 7. 5. 2020 - PNiPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka in 5552 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka.

 

Ker zavezanci navedenih obrazcev ne morejo oddajati v zakonskem roku zaradi omogočene možnosti oddaje na strani finančne uprave, je razumljivo, da  ne smejo trpeti nobenih negativnih posledic iz tega naslova oziroma zavezancem ne bodo zaračunane zamudne obresti, obrazci pa se bodo šteli za pravočasno vložene. Glede na navedeno, prosimo, da zavezanci ob oddaji teh obrazcev za obračunsko obdobje marec 2020, uporabijo oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, predlagamo, da le-te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

 


Zelo priporočljivo branje: 

 

Odprto pismo predsedniku vlade ->

 

 

 

Odgovori na najbolj pogosta vprašanja

 

Ali lahko sedaj izplačamo neto plače in prispevke obračunamo kasneje, ko oddamo REK?

 

Ja, lahko naredite tako - spodaj pošiljamo pojasnilo FURSa glede tega vprašanja. Obračunajte plače (odprite nove vrste del, tako kot smo poslali v prejšnjih navodilih) in izplačajte neto plače. Prispevke boste obračunali in plačali, ko bo na voljo oddaja REKov (in tudi nova verzija Birokrata).

Pojasnilo FURS:

V zvezi s tem bi radi poudarili, da lahko delodajalci normalno izplačajo plače svojim zaposlenim. Finančna uprava RS tega ne prepoveduje. Ko bo zgoraj omenjeni REK obrazec za mesec marec na voljo (od 23.4.2020 dalje), pa bodo tudi obračunali davke in prispevke za socialno varnost.

 

FURS - obvestila ->

 

Trenutna verzija programa Birokrat plačilne naloge za davke in prispevke naredi nepravilno, zato vam svetujemo, da sedaj pripravite obračun plač po naših navodilih in izplačajte neto plače - REK obrazce ter davke in prispevke pa boste plačali, ko bo na voljo nova verzija programa Birokrat.

 

 

Ali bosta potrebna dva REK obrazca za staro redno delo in za čakanje na delo doma? Imela bi še eno informacijo, ali prispevke lahko tako označim, kot pri refundaciji bolniške? Skrbi me samo to, da bomo pravilno plačali prispevke.

 

Odgovor:

Da, potrebno bo narediti dva REK obrazca. Prvi REK obrazec bo za Redno delo in bo Vrsta dohodka 1001 (od 1.3.2020 do 12.3.2020), drugi REK obrazec bo pa vezan na vrsto dohodka 1002 ali 1004, odvisno ali je zaposlei delal med epidemijo ali ste ga dali na čakanje na delo. Trenutno plačilni nalogi ne delujejo pravilno v programu. Potrebno je ročno izračunati, koliko prispevkov morate plačati.

 

Kaj pa tisti delodajalci, ki ne bodo imeli zmanjšanih prihodkov, torej do ukrepov niso upravičeni?

Odgovor:

V Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v 2.členu, lepo piše kateri delodajalci so upravičeni do povračila nadomestil plač. Glede na to, da je ta člen zelo dolg, svetujemo da si le tega preberete. Na kratko napisano pa, podjetja, kateri nimajo upada prihodka, niso upravičena do teh povračil.

V ZIUZEOP-u tudi piše:

22. člen

(upravičeni delodajalec)

(1) Pravico do ukrepa iz prejšnjega člena lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

(2) Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, upravičenec naknadno vrne celotno pomoč iz prejšnjega odstavka. V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli:

 • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

 

Katero možnost moram uporabiti za delavce našega frizerskega salona, ki je že od 13.3. zaprt po odloku vlade. A je to čakanje na delo doma in moram označiti nadomestilo za zadržanost, kot pri varstvu otrok, ali...

Odgovor:

Vprašanje se nanaša na več členov zakona ZUIZEOP. Torej če imate izpad prihodkov kot je omenjeno prej, potem lahko delavce date ali na čakanje na delo ali pa če ima kdo od delavcev otroke doma in nimajo varstva zaradi višje sile, potem te lahko pošljete na varstvo otrok. Kljub vsemu svetujemo, da se obrnete na kakšen računovodski servis ali davčnega svetovalca, kateri vam bo znal najbolje svetovat.

 

Ob prebiranju vašega sporočila, imam samo še eno pripombo – nadure v času epidemije – menim, da bo potrebno odpreti še eno novo postavki – nadure v času epidemije, da se bo tudi ta postavka vezala na REK 1 pod 1002, kajti tudi od teh ur gredo prispevki za PIZ v breme države.

Če bomo vse nadure »vrgli« kar pod eno postavko, program ne bo vedel v kateri REK naj jih povleče.

Odgovor:

V programu bomo uredili zadevo tako, da ko boste odprli kakršnokoli vrsto dela, boste lahko le to vezali na vrsto dohodka na REK obrazcu.

 

Danes sem šla narediti plače in imam več vprašanj:

 1. Kako je z dopustom v času prepovedi, odpremo novi dopust V ČASU EPIDEMIJE?
 2. Kako je s prehrano in prevozi, potnimi nalogami – ali tu rečemo da prevozi do in v času epidemije, se pravi novi dogodki?
 3. Imamo primer delo do 13, delo v času epidemije in čakanje na delo, kako to spraviti v plačilno listo, pa še dopuste vmes?

Odgovor:

 1. Vsaka vrsta dela, katera bo povezana na drugo vrsto dohodka, bo potrebno v šifrantu VRSTE DELA odpret na novo in potem le te povezat z novo vrsto dohodka.
 2. Prevoz, prehrano, glede na to, da jih delodalajec plačuje, lahko poročate tudi pod enim REK obrazcem, menimo, da jih ni potrebno deliti. Svetujemo pa, da vseeno to vprašanje postavite tudi kakšnemu računovodskemu servisu ali celo davčnemu svetovalcu.
 3. V primeru če imate več različnih del za mesec MAREC, kar jih ima seveda večina, je nujno potrebno ločiti vrste del, da bo program potem pravilno izdelal REK obrazce, na podlagi pravilnih vrst dohodkov.

 

Vnesla sem nove vrsto dela v času epidemije in nov dodatek - krizni dodatek in obračunala plače.
Če si prav predstavljam, moramo prispevke za ZPIS do 12.3.2020 plačati, od 13.3.2020 pa ni potrebno plačati.
Ker program še ni pripravljen za nove REK bom ugotovila znesek za plačilo prispevkov za ZPIZ do 12.3.2020, tako da bom potem zbrisala v plačah URE, KI SO DELO V ČASU EPIDEMIJE, da bom prišla do zneska ZPIZ za nakazilo FURSU do 12.2.2020.

Odgovor:

Prispevke do 12.3., torej za redno delo katero se poroča na REK 1001, morate plačati, potem pa če poročate REK 1002, ste pa oproščeni plačila prispevkov za ZPIZ.

 

Ali je krizni dodatek obvezen za izplačilo, tudi za podjetja katera nimajo izgube prihodkov?

Odgovor:

Glavni namen 33. člena ZIUZEOP je izplačilo kriznega dodatka delavcem, ki delajo. Zato, da se delodajalcu zaradi tega ne bi povečali stroški dela, ga je država oprostila plačila  prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % in 8,85 %).

Ukrepa ne morejo uveljavljati neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (delodajalci iz področja K iz SKD). Upravičenci pa ne rabijo izpolnjevat pogojev v zvezi upadom prihodkov ali pogoja, da niso davčni dolžniki ipd.. Opozarjam pa na 99. člen ZIUZEOP. Določa, da bodo  delodajalci, ki bodo od 11. 4. do 31. 12. 2020 delili dobiček, izplačali del plače za poslovno uspšenost ali nagrade poslovodstvu, prejeta sredstva dolžni vrniti z ZZO. v PKP #2 bo predvidoma ta člen spremenjen tako, da se ta prepoved na 33. člen ne bo več nanašala. Tako bo dosežen prvotni namen 33. člena, da je izplačilo kriznega dodatka in oprostitev plačila PIZ obveza in ne izbira delodajalca.

 

Več o tem si lahko preberete povezavi spodaj:

Oprostitev plačila PIZ in izplačilo kriznega dodatka po ZIUZEOP ->

 

 

Ali je bolniška zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba zunaj dela, poškodba po tretji osebi zunaj dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen), po ZUIZEOP-u v breme ZZZS od prvega dne?

Delavcu v obdobju od 11. aprila do 31. maja 2020 nadomestilo plače izplača delodajalec v breme ZZZS (56/1 ZIUZEOP). Gre za nadomestilo ki ga je do uveljavitve ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati delodajalec ali samostojni zavezanec v svoje breme. Ukrep velja tako za vsa nadomestila, ki so posledica ugotovljene začasne nezmožnosti za delo pred 11. aprilom, kot tudi za vsa tista nadomestila, za katera se je začasna nezmožnost za delo ugotovila 11. aprila ali kasneje. Toda pazite, če je delavec bil na bolniški npr. od 23.3. dalje, je le ta v breme delodalajca do 10.4.2020. Z 11.4. pa preide v breme ZZZS.

 

Več o tem si lahko preberete na spodnjem link-u:

Bolniško nadomestilo v breme ZZZS po ZIUZEOP ->

 

NOVO

17.4.2020

 

Tole drugače ni pametno, da plačajo šele takrat, ko bo na voljo REK1 obrazec. Ko bodo le –tega oddali, se bo avtomatsko knjižila obveznost za prispevke za nazaj, na datum nakazila. Vsi tisti, ki oddajo vlogo na Zavod RS za zaposlovanje, pa morajo imeti na dan vloge poravnane davčne obveznosti. V praksi to lahko pomeni, da bo Zavod čez 10 dni preverjal davčno kartico na dan oddaje vloge (zdaj), vmes se bo oddal REK1 in bo kazalo, da davčne obveznosti niso poravnane in bo vloga zavrnjena. Tako jaz razumem potek in vsem svetujem, da plačajo vse, čeprav bo mogoče preveč iz naslova PIZ.

Odgovor:

Na povezavi https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki# so 14.4..2020 ob 16:33 pod naslovom Omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNiPD... zapisali:

'Omenjeni obrazci trenutno še niso na voljo, ker se prilagajajo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

V zvezi s tem bi radi poudarili, da lahko delodajalci normalno izplačajo plače svojim zaposlenim. Finančna uprava RS tega ne prepoveduje. Ko bo zgoraj omenjeni REK obrazec za mesec marec na voljo (od 23.4.2020 dalje), pa bodo tudi obračunali davke in prispevke za socialno varnost.'

Vsi tisti, kateri vložijo vlogo za povračilo nadomestil pa morajo imeti Na dan vložitve vloge plačane davke in predložene REK-1 obrazce za izplačilo plač za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge. To velja do vključno REK obrazca za mesec februar 2020.

 

Stranke me sprašujejo zakaj samo ena plačilna lista? Je pravilno, da sem naredila vse na eno plačilno listo (redno plačo, delo v času epidemije ali čakanje na delo in krizno dodatek)

Odgovor:

Je pravilno. Namreč kljub temu da bo potrebno oddati več REK-1 obrazcev, vi lahko (saj vam program dovoli) naredite samo eno plačilno listo za mesec marec. Na sami plačilni listi pa dela ločite tako, da jih razdelite na podlagi ur in seveda naziva.

 

Če prav razumem vaša navodila za obračun plače, obračunam redno delo do 13.3 in nadomestilo za čakanje od takrat dalje ter izplačam neto plačo. Vse prispevke plačam, ko oddam REK, to bo predvidoma 23.4. Ali vrsto dela Čakanje na delo doma označim kot refundacijo, 80 % in nadomestilo?

Odgovor:

Čakanje na delo ni nadomestilo za zadržnost z dela. Če to označite, bojo te ure padle v analitiki pod M02, kar ni pravilno. Še vedno se morajo te ure prikazati pod poljem M01. Tako da pri tem delu ni potrebno nič kaj posebej označevati. Lahko nastavite odbitek 2%, toda potem pri vnosu bruto vrednosti ure ali bruto vrednosti skupnega zneska, morate vnesti 100% uro ali 100% bruto znesek.

 

Smo avtobusno podjetje in stojimo od 13.03.2020. Delavce smo dali na čakanje dne 16.03.2020. Pri plačah me zanima kako nastavim vrsto del: Čakanje na delo doma, da mi bo upoštevalo 80% dohodka. Zanima me še: ali plače naredim skupaj in bo plačilo prispevkov, ki jih plačamo mi in prispevki ,ki jih bo plačala država razvidni iz obrazca, ali  naredim vsak del plače ločeno.

Odgovor:

Nadomestilo za čakanje na delo se izračuna 80% od osnove zadnjih treh izplačanih plač. V prejšnjem odgovoru najdete, kako to delo nastavite. Plačilna lista naj bo ena. Na plačilni listi se bojo še vedno prikazali vsi prispevki, kljub temu da ste vi oproščeni plačila le teh.

 

Zanima me ali lahko naredimo en obračun plače za redno delo, krizni dodatek in delo v času epidemije brez obračunanih prispevkov PIZ ali je potrebno narediti tri obračune plače za marec in se bodo iz tega delali Rek obrazci.

Odgovor:

Naredite samo eno plačilno listo.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih