t.  01 / 5 300 200  e. info@birokrat.si

Invoice d.o.o.

 

Ambiciozna, mlada, strokovno usposobljena in fleksibilna ekipa družbe Invoice d.o.o. je v celoti prilagojena potrebam vašega podjetja. Glede na vaše želje, smo vam poleg celotne informacijske in tehnične podpore pri vašem poslovanju, pripravili tri pakete vodenja vaših poslovnih knjig

 

Računovodstvo na daljavo

 

 • začetna podpora pri implementaciji programa,
 • izobraževanje in usposabljanje vaši zaposlenih za vnašanje poslovnih dogodkov v program Birokrat,
 • kontroliranje vnosov in izdelava obračunov in poročil,
 • svetovanje na področju poslovanja, kadrovanja, financiranja in davkov.

 

Računovodstvo na sedežu vaše družbe

 

 • implementacija programa,
 • periodičen obisk vaše družbe, kjer naši strokovni sodelavci na podlagi dokumentacije iz vašega poslovanja, dogodke vnesejo v program,
 • kontroliranje vnosov in izdelava obračunov in poročil,
 • svetovanje na področju poslovanja, kadrovanja, financiranja in davkov.

 

Računovodstvo na sedežu naše družbe

 

 • periodičen prevzem dokumentacije,
 • vnos dogodkov v poslovne knjige,
 • kontroliranje vnosov in izdelava obračunov in poročil,
 • svetovanje na področju poslovanja, kadrovanja, financiranja in davkov.

 

Glede na vaše potrebe lahko izbirate med naslednjimi storitvami

 

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračunavanje osnovnih sredstev,
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov kot so (izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička oz. pokrivanja izgube, izkaz finančnega
 • izida, izkaz gibanja kapitala,
 • sestavljanje davčne bilance,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun plač, honorarjev, najemnin, podjemnih pogodb,
 • vodenje finančnega poslovanja,
 • izdajanje in pošiljanje računov po nalogu naročnika, sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS,
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaških vaj,
 • sestavljanje obdobnih računovodskih izkazov kot so: izkaz uspeha, analiza odprtih terjatev, analiza odprtih obveznosti, pregled realizacije po najpomembnejših strankah,
 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • finančno in davčno svetovanje na željo naročnika,
 • sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika, svetovanje pri naložbah in načinih financiranja, izdelava poslovnih načrtov, pravilnikov o računovodstvu, pravilnikov o varovanju osebnih podatkov in drugih internih aktov.

 

Za vse informacije lahko pokličete 01 54 00 450 ali pošljete povpraševanje na elektronski naslov: racunovodstvo@invoice.si