t.  01 / 5 300 200  e. info@birokrat.si

TIGRUS d.o.o. Trbovlje

Podružnica Planina, Planina pri Sevnici

 

Gsm: 031 634 694
E-mail: martina68@volja.net

 

Naša ponudba obsega

 

DAVČNO SVETOVANJE, POSLOVNE REŠITVE IN RAČUNOVODSKE STORITVE

 

Računovodske storitve

 

SVETOVANJE, POMOČ PRI DELU ALI VODENJE RAČUNOVODSTVA S PROGRAMOM BIROKRAT

 

 • celovit servis (vodenje posl. knjig ter svetovanje na računov. in davčnem področju);
 • delni servis (različna področja: saldakonti, obračun plač in drugih prejemkov, register OS, blagajna, fakturiranje, kadrovske evidence, vodenje davčne knjige, ali drugo);
 • zagotavljanje mesečnih podatkov o poslovanju – mesečna poročila
 • opozarjanje na odstopanje v okviru planiranega (nenormalno povečani določeni stroški, ipd.).

 

Davčno svetovaje

 

Davčno svetovanje za pravne osebe in zasebnike

 

 • kompleksni pregled poslovanja z davčnega vidika (analiza organiziranosti družbe, analiza točnosti in popolnosti evidentiranja in obračuna
 • DDV, analiza zajemanja podatkov za vodenje poslovnih knjig ter davčna poročila, zaključki in predlogi na osnovi minimiziranja davčnih obveznosti);
 • optimiranje davčnih obveznosti (davčni izogibi, maksimiranje dobička,..);
 • svetovanje in zastopanje v davčnem postopku;
 • svetovanje na specialnih davčnih področjih.

 

Davčno svetovanje za občane

 

 • področje dedovanja, darilnih pogodb
 • dohodnina
 • davek na promet nepremičnin

 

Poslovno svetovanje

 

 • spremljanje položaja podjetja na finančnem področju in v tržnem okolju;
 • notranja kontrola poslovanja;
 • izdelava investicijskih programov;
 • pomoč pri razpisih Obrtne zbornice in Ministrstev.

 

 

Prednosti sodelovanja so v naslednjem

 

 • Strogo varovanje poslovnih podatkov.
 • Zagotovitev najkvalitetnejših storitev:
 • strokovno davčno svetovanje – nižje davčne obveznosti, doseganje čim višjega dobička
 • strokovne računovodske storitve – pravilno vodenje poslovnih knjig
 • ugodne poslovne rešitve – posredovanje pri izbiri ugodnih virov financiranja.
 • Opravljanje storitev je poklicno zavarovano.
 • Konkurenčne cene – mesečni pavšalni znesek, celoletna pogodba ali po dejansko opravljenih storitvah.
 • Opravljanje storitev v lastnih prostorih ali v prostorih naročnika.
 • Pri opravljanju dela se strogo držimo poslovnih, davčnih ter računovodskih načel.
 • POŠTENJE, AŽURNOST IN KAKOVOST SO NAŠE VODILO.

 

Kontaktna oseba: Martina Bobnar, univ.dipl.ekon. (gsm 031-634-694)