t.  01 / 5 300 200  e. info@birokrat.si

PDF Navodila za uporabo

 

Na tej strani boste našli uporabniške priročnike za uporabo naše programske opreme, vsebine letnih seminarjev, ter druga dodatna uporabna navodila.

 

PROSIMO PREBERITE PISNA NAVODILA (po potrebi si oglejte VIDEO navodila)

 

Odpiranje poslovnega leta 2017

 

  OPOMBE pred / po odpiranju l. 2017 in navodila za prenos otvoritev v programskih paketih Birokrat za Windows, Birokrat POS, Hotelir, Receptor, Prireditelj... PRENESI
 Navodila za ODPIRANJE POSLOVNEGA LETA 2017 v programskih paketih Birokrat za Windows, Birokrat POS, Hotelir, Receptor, Prireditelj... PRENESI
 Navodila za OBRAČUN ZALOG v letu 2016 in PRENOS ZALOG v novo poslovno leto 2017 PRENESI

Uporabniški priročniki

 

 Priročnik Birokrat (splošno-uporabniški del) (462 strani - različica .PDF v ZIP) PRENESI
 Priročnik Birokrat (davčno-računovodski del) (336 strani - različica .PDF v ZIP) PRENESI
 Hitra navodila Birokrat (15 strani - različica .PDF) PRENESI
 Navodila za uporabo davčne blagajne Birokrat TaxPhone Android (31 strani - različica .PDF) PRENESI

Davčne blagajne

 

 NOVO!!! Davčne blagajne za program Birokrat za Windows z VKR (vezana knjiga računov) [2.008 Mb] PRENESI
 NOVO!!! Davčne blagajne v meniju Poslovanje - dodatek navodilom za davčne blagajne [1.369 Mb] PRENESI
 Najbolj pogosta vprašanja z odgovori s strani FURSa - Davčne blagajne PRENESI
 Najbolj pogosta vprašanja z odgovori s strani FURSa - VKR (vezana knjiga računov) PRENESI
 Predloge za račune PRENESI

Birokrat TaxPhone Android

 

 Navodila za uporabo programa PRENESI
 Predloga spletne preglednice za uvoz šifrantov PRENESI
 Postopek posodobitve in arhiviranje podatkov PRENESI
 Prenos programa na novo napravo PRENESI
 Prenos podatkov med programoma Birokrat za Windows in Birokrat TaxPhone Android PRENESI

Dodatna uporabna navodila

 

  NOVO! Izpis plačilne liste v tujem jeziku PRENESI
  NOVO! Navodila za vodenje delovnega časa v programu Birokrat PRENESI
  NOVO! Nastavitve za elektronsko plačevanje v programu Birokrat za prenos UPN v vaš bančni program PRENESI
  NOVO! Navodila za arhiviranje baz podatkov v programu Birokrat PRENESI
  Navodila za primere, ko program ne tiska v pdf PRENESI
 Navodila za ponastavitev bližnjic uporabnikom v programu Birokrat PRENESI
 Šifrant držav 2016 PRENESI
 Navodila za nastavitev bližnjic uporabnikom v programu Birokrat PRENESI
 Navodila za izdelavo eSLOG dokumentov (e-računov) v programu Birokrat PRENESI
 Izjava za uporabo - pošiljanje eRačunov iz programa Birokrat prek sistema IS.EDICO.SI  PRENESI
 Navodila za vodenje konsignacije v programu Birokrat PRENESI
 Plače - lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2013

PRENESI

 DDV evidence in obrazci (z XML in TXT datotekami za DURS) PRENESI
 Prejem in izstavitev računov po 76.a členu (prejemniki kot plačniki DDV) PRENESI
 Plača in honorar za eDAVKI (elektronska priprava podatkov za portal eDavki) PRENESI
 Priprava in izdelava obrazcev M4 (letno poročilo o plačah in prispevkih za ZPIZ) PRENESI
 Obračun božičnice oz. 13. plače (možnosti izdelave dodatnih obračunov plač) PRENESI
 Plače v javnem zavodu (izdelava obračunov plač za javni sektor) PRENESI
 Vodenje zalog in trgovskih evidenc (trgovinske knjige v maloprodaji oz. veleprodaji) PRENESI
 Elektronska izmenjava dokumentov e-SLOG (izmenjava XML dokumentov po standardu GZS) PRENESI
 Izdelava nalepk za poslovne partnerje (v različici programa Microsoft Word/Excel 2007) PRENESI
 Navodila za izdelavo logotipov (za izhodne in interne dokumente v programu) PRENESI
 Navodila za pripravo poročila INTRASTAT (priprava za oddajato statističnh poročil) PRENESI
 Navodila za Statistiko Finančnih Računov (priprava oznak za finančna poročila SFR) PRENESI
 Serijske številke vodenja zalog (vodenje zalog artiklov po serijskih številkah) PRENESI
 Okoljsko poročilo (priprava za osnovno okoljevarstveno poročilo) PRENESI

Letni seminarji

 

V gradivih so zajete vsebine novosti in nasvetov za zaključevanje poslovnih let, ter začetek poslovanja v novih poslovnih letih.

 

 Letni seminar Birokrat 2010 (splošno - uporabniški del) PRENESI
 Letni seminar Birokrat 2010 (davčno - računovodski del) PRENESI